Bảng Giá Xe Honda

Honda Jazz 1.5 RS | 624,000,000 VNĐ
Honda Jazz 1.5 VX | 594,000,000 VNĐ
Honda Jazz 1.5 V | 544,000,000 VNĐ

Honda City 1.5 L | 599,000,000 VNĐ
Honda City 1.5 G | 559,000,000 VNĐ

Honda Civic 1.5 RS | 929,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.8 G | 789,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.8 E | 729,000,000 VNĐ
Honda HR-V G | 786,000,000 VNĐ
Honda HR-V L (Ghi bạc/ Xanh dương/ Đen Ánh) | 866,000,000 VNĐ
Honda HR-V L (Trắng ngọc/ Đỏ) | 871,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L | 1,093,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 G | 1,023,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 E | 983,000,000 VNĐ
Honda Accord 1.5 Turbo ( Trắng ) | 1,329,000,000 VNĐ
Honda Accord 1.5 Turbo ( Đen / Bạc ) | 1,319,000,000 VNĐ